Body: 

PRIVACYBELEID BRUNSWICK

Ingangsdatum: 10 februari, 2017

Brunswick heeft oog voor uw zorgen over privacy en hecht waarde aan een goede relatie met u. 

Dit privacybeleid geldt voor alle door Brunswick Corporationvergaarde informatie, alle bij Brunswick aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen ("Brunswick," "wij" of "ons"), offline of online, waaronder, maar niet uitsluitend alle websites of apps die een link sturen naar dit Privacybeleid (gezamenlijk, "de Sites").

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke soorten gegevens wij vergaren, hoe wij die gegevens mogelijk gebruiken en met wie wij die mogelijk delen. In ons Privacybeleid worden ook de maatregelen beschreven die wij nemen om de veiligheid van de informatie te beschermen. Wij vertellen u ook hoe u ons kunt bereiken om uw contactinformatie te updaten, uw naam van onze mailinglijsten te verwijderen, of antwoorden te krijgen op vragen die u misschien hebt over onze privacymethodes. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Door interactie met onze sites voort te zetten, stemt u in met de in dit Privacybeleid beschreven praktijken.

GEGEVENS DIE WIJ VERGAREN

U mag ervoor kiezen persoonlijke gegevens op te geven, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, werkgever, e-mailadres, wachtwoord voor de site, en demografische gegevens, gegevens over uw gezondheid, of financiële gegevens wanneer u de Sites bezoekt, een account bij ons aanmaakt, of een product of aankoop op onze Sites vastlegt. Sommige van onze sites kunnen u ook de optie bieden om via de Sites te reageren op informatie of deze vast te leggen of op te slaan, zoals foto´s of posts op forums.

Wij kunnen ook automatisch gegevens vergaren over de apparaten die u gebruikt om met onze Sites te communiceren. De gegevens die wij automatisch vergaren hebben mogelijk betrekking op de identificatie van apparaten, webbrowsers, exacte geolocatie (met uw medeweten en goedkeuring), en browsegegevens die door cookies en beacons op onze Sites worden vergaard, en IP-adressen. We kunnen automatisch gegevens vergaren over hoe u de Sites gebruikt, zoals wat u op de Sites heb gezocht en bekeken. De automatisch vergaarde gegevens worden gekoppeld aan de persoonlijke gegevens die u hebt opgegeven. 

GEBRUIK VAN GEGEVENS

De persoonlijke gegevens die wij vergaren kunnen worden gebruikt wanneer Brunswick een legitiem belang of een andere rechtsgrond heeft om zulke data te verwerken. In sommige situaties kan het voor de werking van de Sites, of voor d levering van sommige serviceproducten, nodig zijn om persoonlijke gegevens te vergaren. De gegevens die wij vergaren worden mogelijk voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Ten behoeve van de functies van de Sites:
 • Voor het vervullen van dagelijkse bedrijfsbehoeften, zoals beheer en verbetering van de Sites;
 • Om de prestaties en het functioneren van de Sites te analyseren.
 • Om fraude te voorkomen, om de Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, om te voldoen aan alle geldende wetten en verplichtingen betreffende bedrijfsrapportage en om de overeenkomsten van Brunswick te handhaven;
 • om te analyseren hoe u de Sites gebruikt en om ander marktonderzoek te doen;
 • om met u te communiceren over onze producten en diensten;
 • om u te voorzien van advertenties op basis van uw interesses;
 • om u van informatie te voorzien over financiële opties voor de aankoop van onze producten;
 • Om uw contact via onze Sites met andere klanten te vergemakkelijken, onder meer via sociale netwerken; en
 • om u berichten, acties, uitnodigingen, brochures of ander marketingmateriaal te blijven sturen met betrekking tot onze Sites, onze producten, en de diensten van onze bedrijven, de aan ons verbonden bedrijven, bedrijfspartners, of erkende verkopers. 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om een persoonlijk profiel over u op te zetten. Wij kunnen de persoonlijke gegevens in uw profiel gebruiken om antwoord te geven op vragen over financiële opties voor de aankoop van producten en diensten.

Als u ons laat weten dat u niet wilt dat er contact met u wordt opgenomen voor marketingdoeleinden, sturen wij u geen marketinginformatie.      

Onze Sites vergaren geen persoonlijke gegevens over uw online activiteiten in de loop van de tijd op websites of via online diensten van derden. ´Niet bijhouden´-signalen van webbrowsers zijn derhalve niet van toepassing op onze sites, en wij wijzigen geen van onze datavergaringen en gebruikspraktijken nadat wij een dergelijk signaal hebben ontvangen.

Hier volgen aanvullende wijzen waarop persoonlijke gegevens kunnen worden vergaard en gebruikt:

Door u geleverde gegevens

Exacte geolocatie-gegevens. Om een aantal Sites te kunnen gebruiken, is het misschien nodig dat u Brunswick uw exacte geolocatie achterhaalt, met uw medeweten en goedkeuring, om u een product of dienst te kunnen leveren. 

Wij kunnen ook uw exacte geolocatiegegevens gebruiken voor analytische doeleinden, en kunnen uw exacte geolocatie en gegevens delen met derden, onder wie maar niet uitsluitend dealers en partijen die gerichte reclame en analysediensten leveren. 

Verzoek om gegevens. Als u om informatie verzoekt over onze producten (bijv. door een brochure, catalogus of tijdschrift te bestellen), kunnen wij u vragen persoonlijke informatie en gegevens te verschaffen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, voorgenomen gebruik van het desbetreffende product, interesses, enz. U kunt ervoor kiezen aanvullende opmerkingen en verzoeken te sturen. Wij of de erkende verkoper in uw gebied zullen uw gegevens gebruiken om u de informatie waar u om hebt verzocht te sturen en kunnen deze informatie sturen om met u in de toekomst te communiceren over onze producten en diensten.

Nieuwsbrieven en andere berichten.  Wij kunnen online of offline nieuwsbrieven en andere berichten sturen over onze producten, diensten en acties. Om u aan te melden, verzoeken wij u om persoonlijke gegevens, zoals uw naam, postadres en e-mailadres aan ons op te geven. Wij of de erkende verkoper in uw gebied kunnen de gegevens gebruiken om u de berichten waar u om hebt verzocht te sturen en met u te blijven communiceren over onze producten en diensten.

Feedback, Enquêtes, of Prijsvragen.  Wij kunnen u mogelijkheid bieden deel te nemen aan online enquêtes, aanbiedingen, of prijsvragen. De informatie waar wij om verzoeken omvat mogelijk contactgegevens (zoals e-mailadressen) en demografische gegevens (zoals het aantal gezinsleden en inkomensniveaus). Deelname aan enquêtes, aanbiedingen of prijsvragen is geheel vrijwillig. U hebt dus de keus of u informatie wel of niet prijsgeeft. Wij, onze bedrijfspartners of de erkende verkoper in uw gebied kunnen de geleverde gegevens gebruiken om winnaars van prijsvragen bekend te maken en prijzen toe te kennen, om het gebruik van een of meer websites of advertenties te volgen en te verbeteren en om bijeengevoegde gegevens voor marketinganalyses te leveren. Aanbiedingen kunnen de vorm aannemen van mailings via Amerikaanse post, andere tussenpersonen, of via (indien opgegeven) e-mail. 

Carrières.  Onze Sites kunnen een link vermelden naar Brunswick Careers, zodat u kunt zoeken naar vacatures bij Brunswick en solliciteren door uw CV en andere persoonlijke gegevens te sturen, zoals uw naam, contactgegevens en professionele ervaring. Wij gebruiken de informatie die u stuurt om uw belangstelling in werk te beoordelen en contact met u op te nemen in verband met mogelijke indienstneming. 

Een verkoper vinden. Via sommige van onze sites kunt u een verkoper bij u in de buurt vinden door middel van het verzoekformulier "een verkoper vinden".  Wanneer deze dienst beschikbaar is, is hij volledig vrijwillig en u hebt de keuze of u wel of niet persoonlijke gegevens wilt opgeven. Om u te helpen uw verkoper te vinden, zullen wij u om gegevens vragen, zoals uw voornaam en achternaam, uw volledige postadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om een verkoper bij u in de buurt te vinden, uw behoeften te evalueren en u de beste en meest passende service te verlenen. Wij of de erkende verkoper in uw gebied kunnen de gegevens gebruiken om rechtstreeks met u te communiceren over onze producten en diensten.

Online verlopen.

Sites van Brunswick. Onze branded merchandise kan rechtstreeks van de Sites door Brunswick te koop worden aangeboden. Wanneer u via onze Sites een transactie met Brunswick sluit, wordt uw informatie gebruikt om bestellingen te verwerken. Uw informatie kan worden gebruikt door Brunswick of door een erkend extern bedrijf dat betalingen verwerkt. 

Sites van derden. Onze branded merchandise kan te koop worden aangeboden door erkende derden via websites die zij bezitten en beheren, en die gelinkt kunnen zijn aan de Sites. Als u een transactie sluit met een erkende externe merchandise partner, wordt uw aankoop uitgevoerd op de website van onze erkende externe merchandise partner, volgens diens privacybeleid en gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden die gelden voor de website van deze externe partner, aangezien ze betrekking kunnen hebben op uw transactie.

Productfinanciering en herfinanciering kaart. In sommige gevallen kunnen wij links naar andere verkopers leveren voor informatie over productfinanciering of kredietherfinanciering voor sommige van onze producten. Als een dergelijke link wordt geleverd, worden uw gegevens rechtstreeks naar een externe verkoper gestuurd en komen ze niet in handen van onze bedrijven. U moet het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden nalezen die gelden voor de website van de externe verkoper. 

Eigenarenprogramma´s of Bonusprogramma´s. Een aantal van onze Sites biedt mogelijk eigenarenprogramma´s, beloningsprogramma´s of coupons en er kan om contactgegevens en om informatie over uw productaankopen worden gevraagd zodat we u aan deze programma´s kunnen laten deelnemen en met u kunnen communiceren.

Productregistratie.  Van tijd tot tijd kan een aantal van onze Sites online productregistratie bieden. Door uw product online te registreren, gaat u ermee akkoord dat wij, onze zakenpartners, een erkende verkoper/dienstverlener, of een extern reclamebureau contact met u kunnen opnemen om uiteenlopende productgerelateerde redenen, waaronder maar niet uitsluitend wettelijk vereiste voorziening van productinformatie, klantenservice en/of garantieondersteuning, onderhoud van de databases en bedrijfsprocessen van Brunswick en/of andere in dit Privacybeleid vermelde redenen.

Verwijsservice.  Wij kunnen een verwijsservice bieden waarmee u de aandacht van uw vrienden en kennissen kunt vestigen op onze producten en/of op informatie die op of via de websites van Brunswick wordt verspreid. Als u voor een dergelijke verwijsservice kiest, geldt het volgende: e-mailadressen worden vergaard om een eenmalige e-mail te verzenden waarbij u als de verzender wordt vermeld. Brunswick zal een serviceverlener zijn die deze verzending faciliteert.

Elektronische levering voor aandeelhouders. Als u een aandeelhouder bent van Brunswick en aandeelhoudersmateriaal per e-mail wilt ontvangen, vragen wij u om u op de website van Brunswick.com aan te melden voor deze service. Met deze registratie kunt u ook online voor uw aandelen stemmen. Als u een aandeelhouder in de Verenigde Staten of Canada bent, moet u, om u in te schrijven, uw socialezekerheidsnummer of belastingidentificatienummer, uw e-mailadres en een viercijferige PIN-code indienen. Als u een aandeelhouder in de Verenigde Staten of Canada bent, moet u uw aandeelhoudersaccountnummer van Brunswick indienen, alsmede uw e-mailadres en een viercijferige PIN-code. Wij gebruiken de door u verschafte gegevens om te controleren of u een aandeelhouder van Brunswick bent, om u te registeren voor de elektronische leveringsdienst, en om te kunnen voorzien van de elektronische leverings- en stemdiensten waar u om hebt gevraagd. U kunt ook uw registratie op de site updaten of annuleren door dezelfde informatie te leveren.

Gegevens die wij automatisch vergaren

Wij kunnen bepaalde gegevens automatisch vergaren wanneer u onze Sites bezoekt, bijvoorbeeld hoeveel gebruikers onze Sites hebben bezocht en welke pagina´s er zijn bezocht. Door deze gegevens te vergaren, komen wij te weten hoe we onze Sites het beste op onze bezoekers kunnen afstemmen. Wij vergaren deze gegevens bijvoorbeeld door middel van ´cookies´ en ´web beacons´. Daarnaast kunnen wij IP-adressen vergaren, zoals hierna wordt uitgelegd.

Cookies.  Net als veel andere bedrijven, gebruiken wij ´cookies´ op een aantal van onze Sites. Cookies zijn stukjes code die aan uw apparaten worden gekoppeld wanneer u bepaalde websites bezoekt. Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld te weten te komen of u ons eerder hebt bezocht, of dat u een nieuwe bezoeker bent en om ons te helpen te achterhalen in welke functies van de Sites u mogelijk de meeste interesse hebt. Cookies kunnen uw online ervaring verbeteren doordat ze uw voorkeuren opslaan wanneer u een bepaalde website bezoekt.

De meeste webbrowsers zullen u vertellen hoe u nieuwe cookies kunt weigeren, hoe u bericht kunt krijgen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, en hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat u zonder cookies mogelijk niet volledig profijt trekt van alle eigenschappen en functies van de Sites.

Web Beacons.  Sommige pagina´s op onze website bevatten ´web beacons´ (ook wel Internet tags, pixel tags en clear GIFs genoemd). Deze web beacons stellen derden in staat gegevens te verkrijgen zoals het IP-adres van de computer die de pagina heeft gedownload waarop de beacon verschijnt; de URL van de pagina waarop de beacon verschijnt, de tijd dat de pagina die de beacon bevat werd bekeken, het type browser dat is gebruikt om de pagina te bekijken, en de informatie in cookies van de derde.

IP-adressen.  Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel dat bepaalde elektronische apparaten gebruiken om elkaar te herkennen en met elkaar te communiceren op het internet. Wanneer u onze website en/of app bezoekt, kunnen wij het IP-adres van het apparaat bekijken waarmee u verbinding met internet maakt. Wij kunnen die gegevens vervolgens gebruiken om de algemene fysieke locatie van het apparaat vast te stellen en inzicht te krijgen in de algemene locaties van onze websitebezoekers. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om onze website en/of app te verbeteren.

PRIVACY VAN KINDEREN

Onze Sites zijn bestemd voor een algemeen publiek en niet voor kinderen onder 13 jaar. Wanneer wij te weten komen dat gegevens die wij vergaren afkomstig zijn van een kind jonger dan 13 jaar, zullen wij die informatie ogenblikkelijk verwijderen.

LINKEN VAN ACCOUNTS VAN SOCIALE NETWERKEN

Op een aantal Sites kunt u zich aanmelden voor de accounts van uw sociale netwerken, en kunt u deze koppelen, waaronder maar niet uitsluitend Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, en Pinterest.

Als u deze functie gebruikt, betekent dit dat Brunswick toegang krijgt tot alle onderdelen van uw profielgegevens in uw sociale netwerken die u beschikbaar hebt gesteld om te worden gedeeld, en dat Brunswick deze gegevens mag gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de sociale netwerken. Ga naar de privacyinstellingen van het account van uw sociale netwerk als u wilt weten welke data met ons en andere gekoppelde toepassingen worden gedeeld, en om de data te beheren die via uw account worden gedeeld, waaronder informatie over uw activiteiten op onze sites. 

Brunswick bewaart uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw sociale platforms niet langer dan nodig is om een interactie te voltooien. Wanneer u een social media account van Brunswick wilt losmaken, raadpleeg dan de instellingen van dat social media account en de leverancier ervan.

INFORMATIE DIE WIJ DELEN

Wij kunnen de gegevens die u verschaft delen met aan ons verbonden bedrijven, zakenpartners, of erkende verkopers, om met u te communiceren over hun producten en diensten, en u meer berichten, acties, aanbiedingen of brochures en ander marketingmateriaal te sturen met betrekking tot onze website, onze producten, en de diensten die zijn leveren. Wij kunnen uw exacte geolocatie en gegevens delen met derden, met uw medeweten en goedkeuring, onder wie maar niet uitsluitend dealers en partijen die gerichte reclame en analysediensten leveren.

Wij kunnen ook informatie delen met derden die diensten en functies namens ons verrichten ter ondersteuning van onze contacten met u, waaronder bijvoorbeeld de levering van onze producten en diensten, het beheer van enquêtes of prijsvragen, het hosten van productbeoordelingen, of communicatie met u. Deze derden hebben niet onze toestemming om de informatie te gebruiken of vrij te geven, tenzij dit nodig is om diensten namens ons te verrichten of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Daarnaast kunnen wij informatie over u vrijgeven:

 • wanneer de wet of een juridisch proces dit van ons vereist;
 • aan rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsdienaren;
 • wanneer wij van mening zijn dat vrijgave noodzakelijk of gepast is ter voorkoming van fysieke schade of financieel verlies in verband met een onderzoek naar activiteiten die mogelijk of daadwerkelijk illegaal zijn;
 • als dit nodig is om de vitale belangen van een persoon te beschermen;
 • om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen;
 • om ons eigendom, onze diensten en onze wettelijke rechten te beschermen;
 • om fraude te voorkomen jegens Brunswick, de aan ons verbonden ondernemingen, onze zakenpartners of erkende verkopers;
 • om onderzoek, naleving en functies op het gebied van ondernemingsbestuur te ondersteunen; of
 • om alle geldende wetten na te leven.

Wij behouden ons het recht voor om informatie die wij over u hebben over te dragen wanneer wij alle of een deel van onze bedrijfsactiva verkopen.

UW PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

Als u een inwoner bent van Californië, dan mag u krachtens de California Civil Code Section 1798.83 verzoeken om inlichtingen over de vrijgave van uw persoonlijke gegevens door ons aan derden voor de directe marketingdoeleinden van deze derden binnen het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Wij zullen u voorzien van een lijst van de categorieën aan vrijgegeven persoonlijk informatie en een lijst van namen en adressen van de derden. Om een dergelijk verzoek te plaatsen, stuurt u een e-mail met bewijs dat u in Californië woont naar privacy@brunswick.com.

Sommige van de Sites bieden u de mogelijkheid publiekelijk content te posten. Als u een inwoner bent van Californië en jonger dan 18 jaar, en tevens een geregistreerd gebruiker van een site waarop dit beleid is gepubliceerd, dan kunt u krachtens de California Business and Professions Code Section 22581 om verwijdering verzoeken - en deze verkrijgen - van content of informatie die u publiekelijk heb gepost. Om een dergelijk verzoek te plaatsen, stuurt u een nauwkeurige beschrijving van de specifieke content of informatie naar privacy@brunswick.com. Voeg bewijs bij dat u in Californië woont, alsmede de leeftijd van de verzoeker. Let op: een dergelijk verzoek is geen waarborg voor volledige verwijdering van de content of van de informatie die u hebt gepost. Er zijn omstandigheden denkbaar dat de wet geen verwijdering vereist of toestaat, ook al is daar om verzocht.

LINK NAAR ANDERE WEBSITES

Voor uw gemak en informatie kunnen onze sites links bieden naar andere websites. Deze websites kunnen onafhankelijk van onze Sites werken. Gelinkte websites kunnen eigen privacyverklaringen en privacybeleid hebben. Wij raden u sterk aan deze te raadplegen als u gelinkte websites bezoekt. Voor zover gelinkte websites die u bezoekt geen deel uitmaken van deze website, zijn wij niet verantwoordelijk voor hun content, voor enige gebruik van de websites, of voor de privacypraktijken van deze websites.

ADVERTENTIES VAN DERDEN

Wanneer u de Sites gebruikt, kunnen derden, waaronder adverteerders, gegevens vergaren, waaronder mogelijk persoonlijke gegevens, over uw activiteiten in de tijd op verschillende websites. Deze derden kunnen Brunswick ook voorzien van dataverzamelingen, rapportage, metingen van reacties op advertenties, analytische informatie, en helpen om relevante marketingboodschappen en advertenties af te leveren.

Dit Privacybeleid heeft geen invloed op het vergaren van uw persoonlijke gegevens door derde partijen. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden om vast te stellen hoe zij persoonlijke gegevens vergaren en gebruiken. Veel adverterende derden en sommige webbrowsers en mobiele apparaten bieden u de mogelijkheid advertenties van derden te weren. Informatie en bronnen over het weren van advertenties die op uw interesses zijn gebaseerd, kunt u krijgen via de Digital Advertising Alliance op http://www.aboutads.info/choices/. Door de App Choices-app op www.aboutads.info/appchoices te downloaden, kunt u ook een einde maken aan tracking en het op uw mobile apparaat ontvangen van gerichte advertenties van sommige advertentiebedrijven en soortgelijke entiteiten. Let op: het gebruik van deze mechanismen betekent niet dat u geen advertenties meer ontvangt. U blijft algemene advertenties ontvangen wanneer u de Sites of andere webpagina´s bezoekt.

GEGEVENS DIE WIJ OVERDRAGEN

De Sites waarop dit Privacybeleid betrekking heeft zijn onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten, tenzij anders voorzien. Door de Sites te gebruiken of ons uw persoonlijke gegevens te verschaffen, stuurt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks naar ons in de Verenigde Staten. Daarnaast kunnen wij de persoonlijke gegevens die wij op de Sites vergaren, naar andere landen sturen waar wij zakelijke belangen hebben, ook al hebben die landen mogelijk niet dezelfde wetten voor databescherming als het land waar u woont. Wanneer wij uw informatie naar andere landen sturen, zullen wij die informatie beschermen zoals hier beschreven, ook al heeft een bepaald land wellicht niet dezelfde wetten voor privacy en databescherming als het land waar u woont. U gaat ermee akkoord en erkent dat onze vergaring, overdracht, en verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met dit Privacybeleid.

HOE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN

Wij nemen administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, vrijgave, wijziging of vernietiging van de gegevens die u verschaft wanneer u de Sites bezoekt of gebruikt.

TOEGANG EN CORRECTIE

U hebt het recht te verzoeken om toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben vergaard, om de gegevens na te lezen of te wijzigen, of om te verzoeken dat de gegevens worden verwijderd. U hebt ook het recht te verzoeken om een kopie van de gegevens die wij over u hebben vergaard. In bepaalde situaties mag u ook verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens staken. 

Wilt u een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben vergaard om deze te na te lezen en te corrigeren, neem dan contact met ons op via privacy@brunswick.com of via een van de methoden die worden beschreven in "Hoe contact met ons op te nemen" in onderstaande paragraaf. 

Om u te helpen uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen wij redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren, zoals het opvragen van een wachtwoord of gebruikers-ID, voor wij toegang tot uw gegevens verlenen.

U krijgt bericht over genomen maatregelen betreffende uw persoonlijke gegevens in reactie op een verzoek tot wijziging, verwijdering, of beperkingen op de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Brunswick bewaart alle persoonlijke gegevens voor de duur van de desbetreffende zakelijke relatie of, indien vereist, overeenkomstig de tijdschema´s en het beleid van Brunswick op het gebied van gegevensbeheer. Indien Brunswick door de betrokkene wordt verzocht persoonlijke gegevens te verwijderen, doet het redelijke pogingen ervoor te zorgen dat de informatie in haar onderdelen volledig wordt verwijderd. Voor verzoeken om toegang, correcties of verwijdering, verwijzen wij naar de paragraaf "Toegang en Correctie" van dit beleid.

UW KEUZES

Als u uw contactgegevens of voorkeuren wilt updaten, uw informatie van onze mailinglijsten verwijderd wilt zien of niet langer marketing-e-mails wilt ontvangen op grond van gegevens die via productregistratiekaarten of andere bronnen zijn vergaard, kunt u dit doen door:

 • de instellingen te wijzigen in een door u op de Sites aangemaakte account;
 • u uit te schrijven via de links in de e-mails die u van ons hebt ontvangen; of
 • contact met ons op te nemen via privacy@brunswick.com of een van de methoden in de onderstaande paragraaf "Hoe contact met ons op nemen".

U hebt te allen tijde het recht om uw instemming met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde regelgevende instantie op het gebied van privacy- en databescherming in uw rechtsgebied. 

UPDATES VAN ONS PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. Wij kunnen dit Privacybeleid op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen. Wanneer wij in dit Privacybeleid materiële veranderingen doorvoeren waarmee wij meer recht krijgen om eerder over u vergaarde persoonlijke gegevens te gebruiken, zullen wij uw instemming verkrijgen via een e-mail naar uw geregistreerde e-mailadres of door een bericht prominent op onze sites plaatsen. 

HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over dit Privacybeleid, neem dan contact op met:

Brunswick Corporation
Ter attentie van: Law Department
1 North Field Court
Lake Forest, IL 60045
Telefoon: 855-283-1103 of 847-735-4002
E-mail: privacy@brunswick.com

CLOSE

FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?